Rolle 👨‍💻
Utvikling av front-end og komponenter

Team 👥
Alexander Fjellheim
Emilie Tryggan
Åshild Løvstakken

Varighet 🕘
2 dager

Teknologier 🧮
Astro.build
Highcharts
ScrollyTell

Studvest: Skimagasinet

Da vi skulle starte på skimagasinet, hadde journalisten og redaktøren allerede skrevet teksten og laget en mal for hvordan de ønsket at utseende til spesialartiklen skulle bli. På denne måten fordelte vi lettere hva hver av oss skulle fokusere på.

Jeg hadde ansvar for at

  • Implementeringen av ScrollyTell
  • "hva skal med i sekken på topptur"-komponenten
  • Open Graph: bilder og metadata

Vi fikk all informasjon en fredag ettermiddag, og hadde siste utkast søndag kveld.

Refleksjoner rundt hva som er lært

Webutvikling

Ta kontakt med meg ✌️
[email protected]
github logo