Rolle 👨‍💻
Utvikling av komponenter

Team 👥
Alexander Fjellheim

Varighet 🕘
7 dager

Teknologier 🧮
Astro.build
Highcharts

Java libgdx: Galaxy Jump

Java libgdx

Ta kontakt med meg ✌️
[email protected]
github logo