Rolle 👨‍💻
Gruppeleder

Team 👥
Alexander Fjellheim
Medstudent

Varighet 🕘
8 uker våren 2023

Teknologier 🧮
Figma
Miro
Discord

UI/UX: FoodwAIste App

I faget, Interaksjonsdesign og prototyping på UiB, har vi hatt et prosjekt hvor temaet var Design for bærekraft.

Se gjennom prototypen her:

Vi ønsket å lage en app som fokuserer på hvordan man best mulig kan utvikle en app som kan hjelpe brukeren med organisering, oppskriftsforslag og produktanbefalinger, for å helhetlig kunne hjelpe brukeren i hverdagen og fremme bærekraftige matvaner? Her har vi identifisert mangel på brukervennlige systemer for å hindre matsvinn, og presentert en løsning. Vår løsning mener vi bidrar godt til å oppnå FNs bærekraftsmål 12 og mest sentralt, delmål 12.3.

Vi har foretatt 2 semi-strukturelle intervjuer der vi lærte mer om kravene og ønsker for appen. Ut ifra intervjuene har vi fått definert to personaser. Vi brukertestet appen vår fem ganger; to ganger med lavnivåprototypen og tre ganger med høynivåprototypen vår. Brukertesten ble gjennomført ved at en person fikk Figma Mirror med prototypen på, og at vi deretter ga dem et sett med “oppgaver” som vi ville at de skulle gjennomføre. Brukertester hjalp oss med å utforske, utvikle og forbedre brukeropplevelsen. Vi utviklet et designsystem før vi startet på høynivåprototypen. I designprosessen møtte vi naturligvis på utfordringer, noe vi har prøvd å løse så godt som mulig.

Ved refleksjon rundt semesteroppgaven tenker vi på at vi helst skulle hatt flere intervjuer og brukertestet med flere på høynivåprototypen vår. Til at vi kun var to personer på gruppen, vil vi si oss fornøyde med det arbeidet vi fikk til og de brukertestene vi fikk gjennomført. Vi har lært masse og sett verdien i å inkludere brukere, samtidig som å tenke på design for bærekraft.

Prototyping

Ta kontakt med meg ✌️
[email protected]
github logo